Általános Szerződési feltételei

Az eclogs.store webáruház

I. Bevezető rendelkezések és fogalmak meghatározása

1.1. Az itt feltüntetett Általános Szerződési Feltételek (továbbá mint: ÁSZF) az irányadóak a céget érintő jogviszonyokra.

Cégnév: LP Euro Trade spol. s r. o.
Székhely: Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, SLOVAKIA

Bejegyezve a zsolnai Kerületi Bíróság Division Sro nyilvántartásába

Betétszám: 73948/L alatt.
Cégjegyzékszám: 52878821

Adószám: 2121173230

Nemzetközi adószám: SK2121173230
Bankszámlaszám: SK7911000000002947083055

Az eladó adófizető /ÁFA/


(továbbá mint: eladó) és minden olyan személy, aki az eladó által az eladó honlapján kínált áruk vagy szolgáltatások vásárlója és aki a itt feltü Általános Szerződési Feltételek rendelkezései, valamint az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében fogyasztóként jár el. a Köztársaság jelenlegi szlovák jogszabályainak keretein belül.

Különösen a törvények: 1. sz. 102/2014. törvény, mely a fogyasztóvédelemről, a távolból megkötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről szóló, módosított sz.. 250/2007 t¸. törvény a fogyasztóvédelemről szóló módosításával. 22/2004 törvény. az elektronikus kereskedelemről a módosításokkal. 40/1964 Ptk. sz. 250/2007. módosított törvény, mely a fogyasztóvédelemről szól.

1.1.1. Az eladó e-mailes és telefonos elérhetősége:

Email: info@eclogs.store

Tel. szám.: +421 903 349 510

1.1.2. Cím a reklamációs nyomtatványok és az adás-vétel szerződéstől való elálláshoz:

LP Euro Trade spol. s r. o.

Bystrická cesta 198/52,

Ružomberok 034 01, SLOVAKIA

1.3 Az online áruház kifejezés megegyezik az elektronikus áruház és a webáruház elnevezésével.

1.4 A vevő minden olyan személy (egyéni vagy jogi személy), aki a megrendelését elsősorban az eladó weboldalának használatával, vagy egyéb távoli kommunikációs eszközzel küldte el.

1.5 A fogyasztó az az egyéni személy / vevő, aki az eladó honlapján keresztül adás-vételi szerződés megkötésekor nem folytatott üzleti tevékenységet a cégnél.

1.6. Jogi személyként eljáró vevőkkel fennálló szerződéses kapcsolatokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra), ill. a 513/1991 sz. törvény rendelkezéseire vonatkozó. Kereskedelmi törvénykönyv módosított formában.

.7. Az itt feltüntetett Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a távolból megkötött szerződés az eladó és a fogyasztó közti létrejött szerződés, amely kizárólag egy vagy több távolsági kommunikációs eszköz útján, az eladó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. és a fogyasztó, különösen a weboldal vagy más távközlési eszköz használatával.

1.8 Az adás-vételi szerződés fogalma magában foglalja a termékekre vonatkozó adásvételi szerződést és a szolgáltatásnyújtási szerződést az itt feltüntettet ÁSZF-ben leírtak értelmében.

1.9 A termékek (továbbá mint: „tárgyak” vagy „termékcikkek”) olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyek eladásra vannak szánva és amelyek az eladó honlapján is közzé vannak téve.

1.10. Az eladó egyben az üzemeltetője is annak az elektronikus rendszernek, melyen keresztül weboldalt üzemeltet az eclogs.store webáruház néven.

1.11. A fogyasztóvédelem a törvényességi felügyeletet illetékes hatóság:

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet

melynek székhelye a zsolnai központ:

Slovenská Obchodná Inšpekcia

Predmestská 71,

P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, SLOVAKIA

Felügyeleti osztály

tel. szám. 041/763 21 30 vagy 041/724 58 68

fax:. 041/763 21 39

email: za@soi.sk

web link a javaslatok benyújtásához:

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. A vevő panaszával, javaslatával közvetlenül is fordulhat az eladóhoz az 1.1.2. pontban megadott címen az itt leírt ÁSZF alapján.

Az eladó azt javasolhatja a vevőknek, hogy panaszaikat és a javaslataikat (az ügyintézés megyorsítása érdekében) az eladó e-mail címére küldheti, mely a következő: info@eclogs.store.

Minden panaszt vagy ügyintézést az eladó a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül átvizsgálja és intézi. Ezzel egyidejűleg az eladó a vevőt az ügyintézésről abban a formában tájékoztatja, ahogyan a vevő a panaszt vagy egyéb ügyintézést az eladóhoz eljuttatta.

1.13. A 102/2014 számú törvény 3. § 1. bek. 1, sz, n) pontja szerint. . az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartásáért az eladó kötelezettséget vállalt volna és az etikai kódex olyan megállapodásnak vagy szabályrendszernek minősül, amely meghatározza az eladó magatartását, aki kötelezettséget vállalt azért, hogy betartsa az itt leírt magatartási kódexet egy vagy több speciális üzleti gyakorlattal vagy üzletággal kapcsolatosan, amennyiben ezeket a törvény, vagy más jogszabály, vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg és melynek betartását az eladó vállalta és kb. az a mód, ahogyan a fogyasztó megismerheti az említett kódexeket, vagy hozzájuthat azok megfogalmazásához.

II. Termék megrendelése – adásvételi szerződés megkötése

2.1. A vevő adásvételi szerződés megkötésére tett javaslata a termékmegrendelést illetően és a vevő általi elküldése elsősorban az eladó weboldalán vagy egyéb távoli kommunikációs eszközzel.

2.2. A vevő és az eladó közti adásvételi szerződés megkötése a megrendelés átvételéről szóló és a vevő általi 2.1 pontja értelmében létrehozott visszaigazolást küld az eladó a vevő részére történő kézbesítésének időpontja alapján az eladó részére (elektronikusan a vevő által a megrendelés létrehozása során választott e-mail címére).

2.3 Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre és az eladó és a vevő valamennyi kötelezettségének teljesítésével jár le.

2.3.1 Az adásvételi szerződés a Szlovák Köztársaság jogrendjében meghatározott egyéb esetekben is felmondható, így különösen a szerződő felek megegyezésével, a fogyasztó szerződéstől való elállásával és hasonló helyzetek esetében.

2.4. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a vevő termékrendelése esetén a megrendelést a vevő fizetési kötelezettségével, azaz a vevő által választott fizetési móddal kapcsolódik össze.

III. Vételár és fizetési feltételek

3.1. Az eladó weboldalán keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára (továbbá mint „vételár”) termékenként külön kerül feltüntetésre, és a megrendelés a vevő általi létrehozásának időpontjában érvényes.

3.2. Az eladó honlapján feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve a teljes ÁFÁt, mely az eladó honlapján egyértelműen feltüntetésre kerül.

3.2.1. Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket vagy a termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket

IV. Fizetési módok

4.1. Az eladó weboldalán az alábbi módokon fizethet az árukért és a szolgáltatásokért:

4.1.1 Az utánvétes fizetés ára: 0 Ft.

4.1.2 Az online fizetés a PayPal fizetési kapun keresztül: 0 Ft.

4.1.3. Az átutalással történő fizetés ára az eladó bankszámlaszámára: 0 Ft.

V. A termékek szállítása

5.1 Abban az esetben, amennyiben a vevő a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes fizetést választja az eladó a 2.2. pontban említettek szerint az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül köteles a megrendelést teljesíteni és a termékeket a vevő részére leszállítani az itt leírt ÁSZF alapján.

5.1.1. Abban az esetben, amennyiben a vevő a megrendeléshez az utánvéttől eltérő fizetési módot választja, az eladó köteles a megrendelést a megkötéstől számított 30 napon belül teljesíteni és a termékeket a vevő részére biztosítani a szerződés 2.2. pontban említettek szerint, vagy pedig a megrendelés teljes árát az eladó részére visszafizetni.

5.1.1.VI Amennyiben az 5.1.1. pontban említett mindkét feltétel teljesült, az ASZF alapján (azaz amennyiben az adásvételi szerződés megkötésre került és a megrendelés végösszegét az eladó részére a vevő kiegyenlítette), az eladó köteles a termékeket legkésőbb mindkét feltétel teljesítésétől számított 30 napon belül a vevő részére biztosítani.

Az Az eladó részéről a termékek kiszállításának határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 nap, illetve a megrendelés teljes árának az eladó részére történő kifizetésétől számított szintén 7 nap.

5.2.A megrendelt termék szállítási helye a vevő általi megrendelésben megadott cím.

5.3. Az eladó a terméket saját forrásból biztosítsa a vevőnek (vagy a vevő által a termék átvételére meghatalmazott személynek), vagy harmadik személyen (fuvarozó és szállító cégen) keresztül.

5.4 A termék kézbesítése a vevő (vagy a vevő által a termék átvételére jogosult személy részére) történő átvételével érvényesül.

5.5. Az eladó az azonnal elérhető árut a vevő rendelkezésére bocsáthatja és a megrendelés fennmaradó részét az itt leírt ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül kiegészítve szállítsa, de csak azzal a feltétellel, hogy a vevőnek ez nem jelent többletköltséget, mely felmerül az eladó ezen intézkedése miatt és csak abban az esetben, amennyiben a vevő beleegyezik.

5.6. Az eladó köteles a termékeket a megrendelt mennyiségben és minőségben a vevő részére átadni együtt a számlával,

amelyek a megrendelésre és egyéb dokumentumokra vonatkoznak és amennyiben léteznek és jellemzőek az adott termékre, vagy szolgáltatásra.

VI. A termék átvétele

6.1. A termék sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség csak a termék megfelelő átvételével kezd felelős lenni a vevő és nem mindegy, hogy a vevő személyesen vagy megbízott/meghatalmazott harmadik személyen keresztül veszi át a terméket. Az eladó javasolja a vevőnek, hogy a megrendelés átvételekor ellenőrizze a megérkezett rendelést.

6.2 A termékek tulajdonjoga a termékek vevő általi átvételével száll át a vevőre a vevő által megjelölt szállítási helyen.

6.3. Az eladónak joga van a kézbesített áruért a vevőtől a rendelési ár megfelelő és időben történő kifizetésére.

VII. Szállítás – a termékek szállításának módjai és a szállításuk ára

7.1. A megrendelt termékek szállítási módja és ára

7.1.1. Szállítási módok:

7.1.1.1. Szállítás postai úton

7.1.1.2. DPD futárszolgálaton keresztül

7.1.1.3. GLS futárszolgálaton keresztül

7.1.2. Szállítási árak:

7.1.2.1.Az egyes szállítási módok árából az eladó a vásárlás során, az adásvételi szerződés megkötése előtt a fuvarválasztási rovatban tájékoztatja a vevőt az eladó honlapján, mivel a szállítás ára a megrendelésnél és a megrendelés kitöltésénél megadott címtől függ.

VIII. A vevő indoklás nélküli elállása az adásvételi szerződéstől

8.1 Amennyiben az eladó időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a 102/2014. sz. törvény 3. § bek. 1 levél h) pontja értelmében a fogyasztó a távolról megkötött, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződéstől 14 napon belül elállhat:

a) az áru átvétele a 8.1.1. itt leírt ÁSZF szerint olyan szerződések esetében, amelyek tárgya az áru adásvétele,

b) a szolgáltatási szerződés megkötése,

c) nem fizikai hordozón továbbított elektronikus tartalmú szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése.

8.1.1. Az árut akkor kell a fogyasztó által átvettnek tekinteni, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átvette, vagy:

a) amennyiben a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének időpontjában,

b) amennyiben több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének időpontjában

c) amennyiben az áru a meghatározott időszakon belül ismételten kézbesítésre kerül, az első kézbesített áru átvételének időpontjában.

8.1.2 Amennyiben az eladó a fogyasztót a 102/2014-es számú törvény 3. § bek. 1 levél h) pontja alapján nem az érvényes megfogalmazásban csak utólag, de legkésőbb a 8.1. pont szerinti elállási időszak kezdetétől számított 12 hónapon belül a szerződéstől való elállási határidőtől számított 14 nap elteltével jár le, amikor az eladó a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette.

8.1.3 Amenyyiben az eladó a fogyasztót nem a 102/2014 számú törvény 3. § bek. 1 levél h) pontja. nem hatályos megfogalmazásában, sem a 8.1.2. pont szerinti pótidőszakban. az elállási határidő a 8.1. pont szerinti elállási időszak kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le az itt leírt ÁSZF szerint.

8.1.4 A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása.

8.2 A fogyasztó köteles az árut visszaküldeni, vagy átadni az eladónak,, vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen, vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az terméket.

. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, amennyiben az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra a 102/2014.sz. törvény (10. § (1) bekezdés) szerint.

8.3. Amennyiben a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való elállást az eladónak legkésőbb a megjelölt időszak utolsó napjáig bejelenteni. A szerződéstől való elállási határidőt betartottnak tekintendő, amennyiben az elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték az eladónak az eladó címére, mely a következő:

LP Euro Trade spol. s r. o.

Bystrická cesta 198/52,

Ružomberok 034 01,

SLOVAKIA

A fogyasztó ezt a jogát az Eladó bármely telephelyén is érvényesítheti.

8.4 A fogyasztó az eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós adathordozón rögzített felvétel formájában nyújthatja be, amennyiben a szerződést szóban kötötték, a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához elegendő a fogyasztó szerződéstől való elállási szándékát kifejező világosan megfogalmazott nyilatkozata ( továbbá mint: elállási nyilatkozat) szerint.

8.4.1 Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől a szerződéshez kapcsolódó minden további szerződési tartozék, amelytől a fogyasztó elállt, szintén érvénytelenné válik.

A kiegészítő szerződés felmondásával kapcsolatban a fogyasztót terhelő költséget, vagy egyéb fizetést nem lehet követelni, kivéve a 102/2014-es számú törvény 9. § bek. 3. és 10. § bek. 3. -a. hatályos megfogalmazásában és a szolgáltatás árában, amennyiben a szerződés tárgya a szolgáltatás nyújtása és ha a szolgáltatás teljes körűen teljesítésre került.

8.5. A szerződő felek a szerződéstől való elállással kötelesek a nyújtott szolgáltatásokat egymásnak visszaszolgáltatni. A fogyasztó csak azért felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlhaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési körön belül. A fogyasztó nem felelős az áru értékének csökkenéséért, amennyiben az eladó a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségét a 3. § bek. szerint nem teljesítette a 102/2014-es számú törvény 1 levél h) pontja alapján.

8.6 A fogyasztó az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozattal indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az említett űrlap szabadon elérhető az eladó honlapján.

8.7 Amennyiben a fogyasztó a 102/2014-es számú törvény értelmében eláll a szerződéstől, az áru eladóhoz történő visszaküldésének költségeit a 102/2014-es számú törvény 10. § bek. 3. pontja szerint köteles megtéríteni, valamint amennyiben eláll a távollevők kötött szerződéstől, akkor az áru visszaküldésének költségeit is, amely jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy azokat saját maga állja, vagy ha nem tett eleget a 102/2014-es számú törvény 3. § bek. 1 levél n) pontban levő feltételeinek.

8.8 Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadni a fogyasztónak a szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben tőle kapott teljes pénzösszeget. , beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat; ez nem vonatkozik a 102/2014-es számú, 8. § bek. 5. sz. -ban foglaltakban, mely a fogyasztóvédelemről szól és amely a távollevők megkötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás során jött létre, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint.

8.9 A 102/2014-es számú törvény 9. § bek. 3. -a.. módosítása szerint, az eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, amennyiben a fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költsége közötti különbözetet jelenti.

8.10. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén utánvéttel feladott küldeményeket az eladó nem fogadja el. Javasoljuk, hogy a vevők a küldeményeket ajánlott levélben vagy hasonló formában küldjék el az utánvétes összeg megadása nélkül.

8.11 A fogyasztó a szerződéstől való elálláskor kizárólag az áru eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit állja. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az eladó vállalta, hogy ezeket maga állja, vagy ha nem teljesítette a 3. § bek. 1 levél n) pontja alapján szóló törvényt, mely a fogyasztóvédelemről és a távollevők között megkötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során törvényről szól, valamint egyes törvények módosításáról.

8.12 Az 102/2014-es számú szóló törvény 3–5. bekezdésben és a 9. § bek. 3. pontjában foglaltak alapján a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlása nem járhat többletköltséggel vagy egyéb kötelezettségekkel a fogyasztó számára.

8.13 A 102/2014-es számú törvény, mely a szerződéstől való elállás jogágól szól, nem vonatkozik a 7. §-ban meghatározott árukra és szolgáltatásokra a 6 betű törvény a)-l) pontjaiban foglaltak szerint.

Konkrétan:

a) a szolgáltatás nyújtása, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy e hozzájárulásának kinyilvánításával a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát,és amennyiben a szolgáltatás teljes körűen biztosított volt

b) az áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci árak mozgásától függ, amelyet az eladó nem tud befolyásolni és amely a szerződéstől való elállás időtartama alatt fordulhat elő

c) iparcikkek értékesítése

a fogyasztó speciális igényei szerint gyártott áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru

d) olyan áruk értékesítése, amelyek gyors romlásnak vagy minőségromlásnak vannak kitéve

e) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült

f) olyan áru értékesítése, amely a tulajdonságát illetően a kiszállítást követően hozzákeveredhet más árukhoz

g) olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, de szállításuk legkorábban 30 napon belül teljesíthető és az ára a piaci árak mozgásától függ és azt az eladó nem befolyásolhatja

h) olyan sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése, amelyeket a fogyasztó az eladótól kifejezetten kért; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és olyan szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, amennyiben azokat az eladó fogyasztói látogatása során kötötték és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat nem rendelte meg előlegként

i) védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, videofelvétel, audio-vizuális felvétel vagy számítógépes szoftver értékesítése, amennyiben a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta

j) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését

k) a lakhatástól, áruszállítástól, autóbérléstől, étkeztetési szolgáltatásnyújtástól, vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtástól eltérő célú szálláshely-szolgáltatás nyújtása, amely szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy a szerződésben meghatározott vagy egyeztetett határidőn belül nyújtja be

l) elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, amennyiben annak benyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött,és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállás jogát

8.14. A szerződéstől való elállás esetén az eladó köteles a fogyasztónak visszaadni a pénzt a fogyasztótól kapott formában. A fogyasztó részére történő visszatérítési mód megváltoztatására csak a fogyasztó hozzájárulása alapján van lehetőség

8.15. A szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgya az áru értékesítése, az eladó nem köteles a fogyasztónak visszafizetni a kifizetett összeget a 102/2014-es törvény 9 sz. § (1) bekezdése szerint. mely az áru átvétele előtt, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja az áru személyes átvételét, vagy az árú átvételét az általa meghatalmazott személy útján

8.16 Amennyiben a fogyasztó eláll a szolgáltatási szerződéstől és a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt kifejezett hozzájárulását adta a 102/2014-es törvény 4. § bek. 6. pontjában foglaltakban, mely a fogyasztó csak a ténylegesen teljesített teljes árat köteles az eladónak megtéríteni a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésének napjáig. A ténylegesen nyújtott teljesítés ára a szerződésben vállalt teljes ár alapján arányosan kerül kiszámításra. Ha a szerződésben vállalt teljes ár túlértékelt a ténylegesen nyújtott szolgáltatás ára a nyújtott szolgáltatás piaci ára alapján kerül kiszámításra.

8.17 A fogyasztó nem köteles fizetni:

8.17.1. A szerződéstől való elállás időtartama alatt nyújtott szolgáltatások a teljesített teljesítés mértékétől függetlenül, amennyiben:

8.17.1.1 Az eladó nem adott a fogyasztónak a 102/2014-es számú törvény 3. § bek. 1 levél h) pontja alapján, vagy levél j) számú törvény.. módosítása szerint történik

8.17.1.2 A fogyasztó nem adta az eladónak kifejezett hozzájárulását a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a 102/2014-es számú törvény 4. § bek. 6.-dik pontban említettek. módosítás szerint

8.17.2. Teljesen vagy részben biztosított elektronikus tartalom, amelyet nem anyaghordozón szállítanak, amennyiben:

8.17.2.1 A fogyasztó nem adta kifejezett hozzájárulását az eladónak az elektronikus tartalom szolgáltatásának megkezdéséhez a 4. § bek a 102/2014-es törvény 8. pontban említett. módosítás szerint

8.17.2.2.A fogyasztó nem nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az első pontban említettek szerinti hozzájárulásának kinyilvánításával elveszti a szerződéstől való elállási jogát

8.17.2.3 Az eladó nem adott visszaigazolást a fogyasztónak a 102/2014-es törvény 6. § bek. 1 vagy a. 2-dik számú b) pontban említett módosítás szerint

8.18. Amennyiben az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján az árut a szerződés megkötésekor a fogyasztó házához szállították és annak jellegéből adódóan az árut nem lehet visszaküldeni postai úton, az eladó köteles saját költségén biztosítani az áru átvételét a 9. § bek. 102/2014-es törvény 1. pontban említett módosítás szerint

8.19.Az eladó utasítja a vevőt, hogy amennyiben a szolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatás nyújtását a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt meg kell kezdeni, vagy ha a vevő a szolgáltatás nyújtását a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt kéri. a szerződéstől való elállás időtartalma:

8.19.1 Azzal, hogy a vevő a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt a szolgáltatás megkezdéséhez hozzájárul, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszti a szerződéstől való elállási jogát.

8.19.2 Az eladónak rendelkeznie kell a vevő kifejezett hozzájárulásával a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, valamint nyilatkozattal kell rendelkeznie arról, hogy a fogyasztót a jelen ÁSZF 8.19.1. pontban említettek szerint megfelelően tájékoztatta.

IX. Alternatív vitarendezés

9.1 Abban az esetben, amennyiben a fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az eladó a reklamációját kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, a vevőnek jogában áll az eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel. Amennyiben az eladó a fogyasztó kérelmére az előző mondat szerint nemleges választ ad, vagy a megkeresésre annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll választási vitarendezést kezdeményezésére javaslatot tenni a lehetőségei szerint

9.1 Abban az esetben, amennyiben a fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az eladó a reklamációját kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, a vevőnek jogában áll az eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel. Amennyiben az eladó a fogyasztó kérelmére az előző mondatban foglaltak szerint nemleges választ ad, vagy a megkeresésre annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vita kezdeményezésére javaslatot tenni a 391/2015-ös törvény 12. §- szerinti határozat alapján, mely a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról szól. Az eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldásának illetékes szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet.

Kapcsolat fenntartási link:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.Soi , vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett más illetékes jogi személy (a lista a http://www.mhsr.sk/ címen érhető el,

vagy pedig a következő weboldalon: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

A vevőnek jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt ​​alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon. A vevő használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vagy közvetlenül a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event= címen elérhető online vitarendezési platformot. Az alternatív vitarendezést csak a vásárló veheti igénybe, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor fogyasztóként járt el. Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztó és az eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik.

Az alternatív vitarendezés csak a távolból megkötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés alanya a javaslatot elutasíthatja, amennyiben a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 8 000 Ft. értéket. Az ARS szervezet az alternatív vitarendezés megkezdési díj megfizetését követelheti a fogyasztótól, legfeljebb 2 000 Ft. értékben ÁFÁ-val együtt.

Az eladó és a vevő-fogyasztó közötti, az adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből eredő vagy az adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel kapcsolatos viták alternatív megoldására vonatkozó minden egyéb információ a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztérium honlapján található. a www.mhsr.sk weboldalon, valamint a 391/2015-ös számú törvény 2. sz. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szól, valamint egyes törvények módosításáról.

X. Záró rendelkezések

10.1 Az eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek változásairól szóló írásbeli értesítési kötelezettség az eladó honlapján történő elhelyezéssel teljesül. Az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a vevő és az eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, annak megkötésének pillanatáig érvényesül és a Szerződési Feltételek az irányadóak.

10.2. A 40/1964-es számú törvény általános rendelkezésein túlmenően a módosított Polgári Törvénykönyv, valamint a külön szabályozások, így különösen a 102/2014-es számú törvény, a fogyasztóvédelemről szól és távolból megkötött szerződésen vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint a 250/2007-es számú torvényen alapszik, mely a fogyasztóvédelemről szól.

10.3 Az itt feltüntetett Általános Szerződési Feltételek a panaszkezelési eljárás, valamint a jelen weboldalon található személyes adatok védelmére vonatkozó elvek és utasítások szerves részét képezik. Nyomtatványok – panaszkezelési eljárás és alapelvek, valamint a jelen weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó utasítások az eladó webhelyének domainjén vannak közzétéve.

10.4 Jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó honlapján történő 2022.11.11-i közzététellel lépnek hatályba

Ez az online webáruház http://www.pravoeshopov.sk bizonyítvánnyal rendelkezik.

TOP
KOSÁR 0